Pinsa Romana I

Tomaten, Mozzarella Fior di latte, Rucola, Parmesanstreifen, fr. Tomaten
  • Ingredients: Tomaten, Mozzarella Fior di latte, Rucola, Parmesanstreifen, fr. Tomaten
  • 16,00

Tomaten, Mozzarella Fior di latte, Rucola, Parmesanstreifen, fr. Tomaten